Predstavitev sofinancirane operacije z nazivom: Ujemi ribo in doživi energijo Save

Regijo Posavje sta že stoletja oblikovali dve slikoviti reki s svojimi pritoki, reka Sava in reka Krka. Ribe, ki so v teh vodah naravno prisotne, so prebivalcem nudile kakovostno prehrano. Rečne brežine so bile od nekdaj možnost najrazličnejše sprostitve ob vodi. Tako reka Sava kot Krka sta polni različnih vrst rib, kot so: podust, platnica, ostriž, babuška, rdečeperka, klen, ploščič, bolen, krap, ščuka in kapitalni som, ki so v prehrani izgubile pomen tako pri lokalnih prebivalcih, kot tudi v turistični ponudbi. Na drugi strani se postopoma razvija ponudba rib lokalnih ribogojcev, ki so primerne za hitro pripravo in vključitev v vse nivoje kulinarične ponudbe, bodisi pripravo na domu, v restavracijah in samostojno pripravo v kampih in avtodomarskih postajališčih.

S projektom želimo ustvariti INOVATIVNO PARTNERSTVO ZA RAZVOJ in prodajo rečnih rib ter gojenih rib lokalne ribogojnice. Vsi partnerji želimo s povezovanjem vzpostaviti kratko dobavno verigo za lokalno prebivalstvo ter razviti nov marketinški pristop za povečanje porabe rib na področju turizma s poudarkom na avtodomasrkem turizmu.

CILJI:

 1. Oblikovati atraktivne turistične produkte in ohraniti delovno mesto
 2. Razviti lokalni trg do turističnih ponudnikov in lokalnih prebivalcev (Cilj 1.2. SLR).
 3. Ohraniti manjšo ribogojnico (Cilj 1.1. SLR).
 4. Omogočiti razvoj manjši ribogojnici (direktna prodaja preko ribomata), izboljšati ponudbo na tržnicah (Cilj 2.1 SLR)
 5. Privlačno revitalizirati degradirano območje – izgradnja postajališča za avtodome ob reki Savi (Cilj 3.2 SLR).
 6. Spodbujati prebivalce in avtodomarje k zdravemu življenjskemu slogu – uživanje lokalnih rib in kolesarjenju  ob energetskih točkah (Cilj 4.2 SLR)
 7. Program vseživljenjskega učenja na področju ribolova, ki je primeren za mlade in tudi ranljive ciljne skupine (Cilj 4.1 in 4.2 SLR).

Rezultati:

 • Ohranitev ogroženega delovnega mesta pri partnerju Agro Posavje d.o.o.
 • Razvite nove tržne poti za gojene in divje posavske ribe (ribomat, vodeno ribarjenje z ribiškim vodnikom)
 • Ohranitev manjše ribogojnice (Ribogojstvo Colarič)
 • Oblikovan program za ribiške vodnike (program bo možno izvajati tudi v prihodnje)
 • Oblikovano novo turistično doživetje (Ujemi ribo in doživi energijo Save)
 • Revitalizacija območja ob reki Savi ter izgradnja postajališča za avtodome
 • Trasirana turna kolesarska pot po celotnem območju LAS Posavje
 • Izdelana turistična karta (postajališča za avtodome v regiji, ribogojnice s prodajo rib in mesta prodaje, turna kolesarska pot z energijskimi točkami) in doživetje z ribičem

Učinki:

 • Interesno povezovanje partnerjev z namenom izboljšati prodajne možnosti in promocije rib
 • Povečana atraktivnost urbanih in podeželskih območij (izobraževanje, usposobitev ribiških vodnikov, avtodomarski turizem, nove zgodbe in doživetja)
 • Boljša dostopnost lokalnih in naravno prisotnih rib za lokalno prebivalstvo in turiste
 • Nova znanja v lokalnem okolju na področju lovljenja rib
 • Povečana poraba rib in obogatena ponudba lokalnih rib
 • Povečano število obiskovalcev zaradi novih turističnih vsebin

Inovativnost: Gre za nove inovativne, atraktivne, doživljajske, zelene, zdrave in trajnostne turistične produkte, podkrepljene s pridobivanjem novega znanja na področju lovljenja rib z ribiškimi vodniki. Označitev energijskih točk za sprostitev v naravi. Inovativno trženje rib iz ribomata.

Prenosljivost: Projekt je prenosljiv tudi na druga območja, saj se nobena vsebina v projektu ne omejuje zgolj na območje izvajanja.

Trajnost: Zgrajeno postajališče za avtodome, izdelan načrt upravljanja postajališča za avtodome, obratovanje info točke za informacije v zvezi s postajališčem za avtodome in doživetje z ribičem, ribiški vodniki. Ribomat in promocija nakupov iz ribomata tudi po zaključku projekta.

Izboljšanje okolja: Degradirano območje ob reki Savi bomo spremenili v atraktivno turistično okolje ter s tem območje spremenili v funkcijo. Na območju so se trenutno razraščale invazivne tujerodne in alergene rastline, ki bodo v sklopu projekta odstranjene.

Faze projekta:

1.Faza od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021

Nakup opreme, revitalizacija degradiranega območja ter izgradnja postajališč za avtodome, usposabljanje ribiških vodnikov, trasiranje daljinske kolesarske poti, določitev energijskih točk, delovanje info točke, priprava načrta upravljanja s postajališčem za avtodome, promocijske aktivnosti, postavitev spletne strani za ribogojca.

2.Faza od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021

Izvedba delavnice s področja krapolova v Brestaniškem ribiškem okolišu za mladino do 15 let, Izvedba delavnice s področja krapolova v Brestaniškem ribiškem okolišu za starejše, izvajanje načrta upravljanja postajališča za avtodome, izvedba dvodnevne avtodomarske karavane, izdelava turistično informativne karte, priprava produkta Doživetje z ribičem, promocijske aktivnosti in nakup promocijskega materiala.

Partnerji projekta:

Občina Krško (vodilni partner), CPT Krško, Ribiška družina Brestanica – Krško, AgroPosavje, Ribogojstvo Colarič

Podatki o financiranju

Skupna vrednost projekta:                                                                                                   230.753,03

Delež Ribiške družine Brestanica-Krško:                                                                                  1.861,50

Pričakovano sofinanciranje operacije iz EU sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR):             169.993,95

Pričakovano sofinanciranje deleža operacije iz ESPR za RD Brestanica-Krško:                        10.548,50

Povezava do spletne strani vodilnega partnerja