Predstavitev sofinancirane operacije z nazivom:
Povezani s Savo (PoSava)

Povzetek operacije
Namen operacije je razširiti ribolovno, športno, rekreativno in turistično ponudbo, ki je dostopna najširšem krogu socialnih skupin v območje neposredno ob Savi, s ciljem povečanja lokalne oskrbe s svežimi sladkovodnimi ribami in diverzifikacijo dejavnosti v turizem.


Glavne dejavnosti
Povezovanje ribiških (RD) družin v zvezo in možnost ribolova na celotnem spodnjesavskem ribiškem območju, bodisi z dovolilnico matične RD ali v sorodnem aranžmaju za možnost urejenega ribolova v posavskih ribiških okoliših.

Pridobitev privlačnejše ponudbe ribolovnih aktivnosti zaradi integracije z ostalimi športno rekreativnimi možnostmi v povezani obliki čolnarjenja ali ribolova s čolna na reki Savi ter možnost kolesarjenja po kolesarskih poteh ob Savi.


Cilji
Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje s ponudbo infrastrukture se vzpodbuja tudi vidik trajnostne mobilnosti v smislu kolesarjenja in čolnarjenja. Skrb za okolje ter za ribji živelj na območju Save kot posledica obsega ribolova (vlaganja, odlov rib roparic,…) tudi z ozaveščanjem z izvedbo dogodkov in delavnic o pomembnosti ohranjanja ribjega življa. Povečanje privlačnosti prostora ob Savi s hortikulturnimi ureditvami.

Inovacije kot skupni ribolovni aranžma na celotnem spodnjesavskem ribiškem območju. Medsebojna integracija ribolovnih in ostalih turističnih dejavnosti, ki se izvajajo tudi skoz koncept trajnostne mobilnosti in razširitvijo kulinarične ponudbe.

Možnost vključevanja najširšega kroga socialnih skupin, kjer ljudi druži vsebina v okviru dejavnosti in tudi skupnih lastnosti pripadnikov različnih socialnih skupin.


Glavne aktivnosti za doseganje ciljev

Pospeševanje lokalne samooskrbe in dostopnosti do svežih sladkovodnih rib:
Z večjo dostopnostjo ribolova s povezovanjem ribiških družin (RD) v zvezo RD (ZRD) tudi na spodnjesavskem ribiškem območju, ki obsega Radeški, Sevniški Brestaniško-Krški ter Brežiški ribolovni okoliš, lahko z enotno ribolovno dovolilnico privabimo v naše kraje več ribičev. S promocijo ponudbe ribjih jedi in dostopnosti do sveže ribe po sistemu »ujemi sam«, bomo lahko v najširši možni meri zasledovali zastavljeni cilj.
Način ribolova na tem območju je t.i. ujemi-vzami, kar pomeni s povečanjem ribolova večji zabeležen uplen in posledično večji dovoljen letni vložek rib, ki bogati to našo reko in v njej ohranja ribjo populacijo.

Vključenost najširšega kroga vseh socialnih skupin:
Ker je družin, kjer bi bili vsi družinski člani ribiči, izjemno malo je smiselno v neposredni bližini in celo hkrati ponuditi celotni družini različne vrste aktivnosti in omogoča kvalitetno skupno preživljanje prostega časa. S tem namenom se uvaja tudi čolnarjenje in ribolov s čolna z izposojo ob pristanišču v Guntah. V nadaljevanju se z umeščenimi mesti za zamenjavo čolna s kolesom odkriva perspektiva uveljavljenih in načrtovanih kolesarskih poti po bližnji okolici
(https://www.visitkrsko.com/kolesarske-poti/brestaniska-kolesarska-pot/).


Pričakovani rezultati
Po uspešni izvedbi in zaključku vseh omenjenih aktivnosti in oglaševanju pridobitev se neposredno z naravo vsakodnevno srečuje veliko ljudi, ne le ribičev ampak se vključujejo tudi ostale socialne skupine. Pričakovati je povečanje fluktuacije ribičev RD po celotnem spodnjesavskem ribiškem območju.

S povečanjem privlačnosti prostora se bo povečala uspešnost množičnejšega izvajanja ribolova. To posledično privablja več ljudi, ki se seznanijo z možnostmi aktivnega oddiha, ki jih ponuja bližnja okolica. V okviru operacije bo izvedena zasnova programa usposabljanja mladih ribičev. V nadaljevanju se bodo pričela na podlagi tega izvajati usposabljanja mladih ribičev in vseh ostalih ljubiteljev narave s praktičnimi nasveti humanega ribolova in pomembnosti ohranjanja ribjega življa. Lokalni gostinski ponudniki ob tem pridobijo možnost izvedbe privlačnejših kulinaričnih dogodkov blizu vode in s tem povečujejo število obiskovalcev.


Partnerji v operaciji Povezani s Savo smo Ribiška družina Brestanica-Krško, Občina Krško, Center za podjetništvo in turizem, Ribiška družina Sevnica in Gostilna Pečnik.


Vir sofinanciranja:

Za izvajanje operacije PoSava so iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) dodeljena sredstva v višini do 84.951,23 EUR.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino na spletni strani je odgovoren predsednik RD Brestanica-Krško.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.