Članstvo in vodstvo ribiške družine

RD Brestanica-Krško ima cca 150 članov. V register društev je bila na Upravni enoti Krško registrirana v letu 1997. Skladno s statutom vodi ribiško družino upravni odbor v:

 • predsednik Aleš Buršič,
 • podpredsednik Zdravko Bregar,
 • gospodar Herman Kerin,
 • tajnik Aleksander Strupeh,
 • Edi Zidarič,
 • Jože Pribožič,
 • Matic Kozole,
 • Mitja Gošek in
 • Ernest Breznikar

Predsednik, podpredsednik, gospodar in tajnik po funkciji tvorijo predsedstvo, ki ga vodi predsednik družine. Nadzor nad poslovanjem vodi nadzorni odbor.

Za uspešno delovanje in gospodarjenje ribiške družine je pomembno načrtno izobraževanje.

Med člani je:

 • 5 izvajalcev elektroribolova,
 • 1 ribogojec,
 • 18 članov z izpitom za ribiškega čuvaja.

Za uspešno izvajanje različnih oblik tekmovanj poskrbi:

 • 7 članov z opravljenim izpitom za sodnike tekmovanja v lovu rib s plovcem in
 • 1 član z izpitom za trenerje oz. organizatorje tekmovanj.

Ribiška družina je veliko truda vložila v obnovo in izgradnjo ribnikov v Mačkovcih. Utrdili so brežine, preprečili erozijo obale in uredili dovozne poti ob ribnikih. Prav tako so obnovili streho na ribiškem domu in vhod v ribiško sobo. Redno obnavljajo opremo, potrebno za izlov rib.

Ribe vzgajajo sami, pridelali so lastni zarod krapov in uspešno vzredili nekaj sto tisoč mladic podusti za vlaganje v Savo. V ribnikih se nahajajo krap, amur, tolstolobik in ščuka s težo od 10 do 20 kg.