Članstvo in vodstvo ribiške družine

RD Brestanica-Krško ima cca 200 članov. V register društev je bila na Upravni enoti Krško registrirana v letu 1997. Skladno s statutom vodi ribiško družino upravni odbor v sestavi:

 • Predsednik Edi ZIDARIČ
 • gospodar Herman KERIN,
 • tajnik Aleksander STRUPEH,
 • vodja čuvajske službe Jože PRIBOŽIČ
 • blagajnik Matic KOZOLE,
 • vodja tekmovalne komisije Zdravko BREGAR
 • čuvaj na ribniku Janez RADEJ
 • Janez KOZOLE
 • Mitja GOŠEK

Predsednik, podpredsednik, gospodar in tajnik po funkciji tvorijo predsedstvo. Predsednik je istočasno vodja gospodarske komisije.

Delovanje organov RD nadzira nadzorni odbor v sestavi:

Med člani je:

 • 5 izvajalcev elektroribolova,
 • 2 ribogojca,
 • 12 aktivnih članov z izpitom za ribiškega čuvaja.

Za uspešno izvajanje različnih oblik tekmovanj poskrbi:

 • 6 članov z opravljenim izpitom za sodnike tekmovanja v lovu rib s plovcem in
 • 1 član z izpitom za trenerje in organizatorja tekmovanj

Ribiška družina je veliko truda vložila v obnovo in izgradnjo ribnikov v Mačkovcih. Utrdili so brežine, preprečili erozijo obale in uredili dovozne poti ob ribnikih. Prav tako so obnovili streho na ribiškem domu in vhod v ribiško sobo. Redno obnavljajo opremo, potrebno za izlov rib.

V ribnikih se nahajajo krap, amur, srebrni koreselj, rdečeoka, ogrica, linj, ostriž, zelenika. V veljavi je režim »ujemi-spusti«. RD skrbi za vzdrževalna vlaganja v Savo in ribnike. V nekaj potokih se vrši sonaravna gojitev potočne postrvi. Vložki in vzreja je skladno za letnimi in srednjeročnimi načrti.