Prijetno okolje, ribiški izziv, izvrstna hrana, gostoljubnost ... Vse to znova in znova privablja ljudi k ribnikom v Mačkovcih pri Brestanici ...

več o tem

OBVESTILA

NUJNO OBVESTILO

12.07.2024

RD Brestanica-Krško obvešča vse člane in druge ribiče, da je zaradi nevarnosti prenosa okužbe z KOI Herpesom, uvedla obvezno razkuževanje pribora (mreže, podmetalke, blazine in kadice za odpenjanje rib).Ukrep je že v izvajanju na ribniku Brestanica. Vsak, ki želi loviti na katerikoli način na ribniku,se mora PRED izvajanjem ribolova javiti, čuvaju, ki bo prisoten pri razkuževanju. V nasprotnem, si RD pridržuje pravico, da odkloni ribolov tistemu, ki tega ukrepa ne bo spoštoval. Ukrep velja do preklica.


V pričakovanju razumevanja, želimo še naprej DOBER PRIJEM!
Predsednik:
Edi Zidarič

Vabilo

26.05.2024

Ribiška družina Brestanica-Krško vabi vse mlade člane na srečanje in osnovno izobraževanje iz poznavanja  delovanja družine ter veščine posameznih načinov ribolova, ki se bo odvijalo na ribniku Brestanica  od srede 26.6.do četrtka 27.6.2024.  

Na srečanju bi želeli prenesti  znanje in izkušnje s pomočjo članov- ribičev, ki delujejo kot tekmovalci ali člani posameznih sekcij v naši družini. Poudarek bo na svetovanju o potrebni opremi in pripomočkov, pripravo opreme, izbira in način priprave vab, vse za uspešno izvajanje ribolova, seveda s praktičnim prikazom na vodi.

Pred pričetkom praktičnega dela bo predstavljena ribiška družina v katero so vključeni

Po pridobljenih osnovah se bodo udeleženci pomerili zadnji dan v prijateljskem tekmovanju v dveh delih, pri katerih bodo lahko poljubno izbirali način ribolova.

Vsi udeleženci bodo prejeli priložnostne majice  ter vsakodnevno malico in najboljši na tekmovanjih pa tudi zaslužene medalje.

Vsem udeležencem bomo šteli  udeležbo kot osnovno izobraževanje pred postopki za možno opravljanje ribiškega izpita po dopolnjenem 16. letu.

Srečanja se lahko udeležijo mladi člani in članice v starosti od 10-14 let.

Ribiška družina bo krila vse stroške v zvezi s srečanjem (malice, stroški mentorjev, vabe in hrana za privabljanje) , prihod in odhod na srečanje pa je v lastni režiji.  

Vsak udeleženec se udeležuje srečanja na lastno pobudo in odgovornost.  

V primeru napovedanega daljšega deževnega obdobja v času srečanja, se isto prestavi na drug datum, o čemer bodo vsi prijavljeni obveščeni.

Udeleženci morajo prinesti vso razpoložljivo opremo za ribolov, ki jo sicer uporabljajo (palice, podmetalke, mreže, stole itd). Udeleženci morajo biti zdravi.

Rok za prijavo udeležencev je 15.6.2024. Udeležbo se potrdi z izpolnitvijo prijavnice na spletni strani družine (povezava do prijavnice "obrazec prijavnice" najdete spodaj), ki se pošlje  po e-pošti na naslov: sandi.strupeh@gmail.com ali predajo izpolnjen obrazec čuvaju na ribniku ali z poslanjem prijavnice po pošti na naslov družine.

Lep pozdrav!  

S klikom tukaj :" obrazec prijavnice "si prenesete Wordow obrazec za prijavo z okvirnim programom srečanja.

                                                                                                                                    Predsednik: Edi Zidarič l.r.

OBVESTILO ČLANOM

02.04.2024

 

 

Obveščamo vse člane, da je 6.4. 2024 čistilna akcija na ribniku Brestanica. Zbor udeležencev je ob 8.00 na ribniku. Akcija sodi v sklop vsakoletnih obveznih del. Udeleženci naj imajo ustrezno obutev in obleko.
Pozdrav!  

Predsednik: Edi Zidarič

 

Vabilo

05.03.2024

 

 

 

 

Vabimo vse članice in člane na redni letni zbor članov naše RD, ki bo v nedeljo, 24.03.2024 s pričetkom ob 8.00 v ribiškem domu.
Predlog dnevnega reda:

1. otvoritev zbora
2. potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja,      
    overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije
3. poročila:

- o delu organov, gospodarjenju in finančno poročilo (predsednik),izvrševanje letnega načrta LPO    (tajnik)                                                                                                                        
  - poročilo o delovanju čuvajske službe
  - poročilo tekmovalne komisije
  - poročilo nadzornega odbora
  - poročilo verifikacijske komisije
  - razprava in sklepanje o poročilih


4. predstavitev načrta dela in investicij ( predsednik)in upravljanja z revirjem LPR
    (tajnik) ter  finančnega načrta za leto 2024 (predsednik)
5. sprememba sestava UO in NO, priznanja članom
6. beseda gostov in razno


Po končanem zasedanju zbora sledi zakuska za  udeležence in prijateljsko druženje.

Skladno z 20. členom Statuta RD je zbor sklepčen, če je pol ure po predvidenem začetku zbora prisotna vsaj 1/10 članov z volilno pravico, vpisanih v aktualni članski imenik .

V pričakovanju tvoje udeležbe te lepo pozdravljamo in želimo DOBER PRIJEM!

  Predsednik:
  Edi Zidarič l.r.

OBVESTILO ČLANOM

04.03.2024

1. V soboto 6.4. bo tradicionalna akcija čiščenja okolja, ki bo na ribnikih Brestanica s pričetkom ob 8,00. V marcu so predvidene akcije odstranjevanje vejevja in dreves po vetrolomu in podiranju ter izvedba kabliranja in drenaž, vse po dogovoru z čuvajem.

2. V soboto, 27.4. bo  tradicionalno družinsko tekmovanje v lovu rib s plovcem ob otvoritvi sezone na ribniku, zaključek sezone pa  v nedeljo 13.10. z izborom ribiškega carja, v različnih kategorijah (člani, mladi). Zbor udeležencev vsakokrat ob 8.00 uri
3.Tekmovalni koledar 2024 je objavljen na spletni strani družine. Vsa tekmovanja in treninge odobri, organizira in vodi tekmovalna komisija (Zdravko, 041 466 767)

4. Informacije o delovnih akcijah in zasedenosti posameznih revirjev posreduje čuvaj na ribniku (Janez, tel. 051 638 620) . Udeležba na akcijah šteje v kvoto obveznega dela                      

5. sezona na ribniku se prične 16.3.2024.

 

več obvestil