Prijetno okolje, ribiški izziv, izvrstna hrana, gostoljubnost ... Vse to znova in znova privablja ljudi k ribnikom v Mačkovcih pri Brestanici ...

več o tem

OBVESTILA

OBVESTILO ČLANOM

02.04.2024

 

 

Obveščamo vse člane, da je 6.4. 2024 čistilna akcija na ribniku Brestanica. Zbor udeležencev je ob 8.00 na ribniku. Akcija sodi v sklop vsakoletnih obveznih del. Udeleženci naj imajo ustrezno obutev in obleko.
Pozdrav!  

Predsednik: Edi Zidarič

 

Vabilo

05.03.2024

 

 

 

 

Vabimo vse članice in člane na redni letni zbor članov naše RD, ki bo v nedeljo, 24.03.2024 s pričetkom ob 8.00 v ribiškem domu.
Predlog dnevnega reda:

1. otvoritev zbora
2. potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja,      
    overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije
3. poročila:

- o delu organov, gospodarjenju in finančno poročilo (predsednik),izvrševanje letnega načrta LPO    (tajnik)                                                                                                                        
  - poročilo o delovanju čuvajske službe
  - poročilo tekmovalne komisije
  - poročilo nadzornega odbora
  - poročilo verifikacijske komisije
  - razprava in sklepanje o poročilih


4. predstavitev načrta dela in investicij ( predsednik)in upravljanja z revirjem LPR
    (tajnik) ter  finančnega načrta za leto 2024 (predsednik)
5. sprememba sestava UO in NO, priznanja članom
6. beseda gostov in razno


Po končanem zasedanju zbora sledi zakuska za  udeležence in prijateljsko druženje.

Skladno z 20. členom Statuta RD je zbor sklepčen, če je pol ure po predvidenem začetku zbora prisotna vsaj 1/10 članov z volilno pravico, vpisanih v aktualni članski imenik .

V pričakovanju tvoje udeležbe te lepo pozdravljamo in želimo DOBER PRIJEM!

  Predsednik:
  Edi Zidarič l.r.

OBVESTILO ČLANOM

04.03.2024

1. V soboto 6.4. bo tradicionalna akcija čiščenja okolja, ki bo na ribnikih Brestanica s pričetkom ob 8,00. V marcu so predvidene akcije odstranjevanje vejevja in dreves po vetrolomu in podiranju ter izvedba kabliranja in drenaž, vse po dogovoru z čuvajem.

2. V soboto, 27.4. bo  tradicionalno družinsko tekmovanje v lovu rib s plovcem ob otvoritvi sezone na ribniku, zaključek sezone pa  v nedeljo 13.10. z izborom ribiškega carja, v različnih kategorijah (člani, mladi). Zbor udeležencev vsakokrat ob 8.00 uri
3.Tekmovalni koledar 2024 je objavljen na spletni strani družine. Vsa tekmovanja in treninge odobri, organizira in vodi tekmovalna komisija (Zdravko, 041 466 767)

4. Informacije o delovnih akcijah in zasedenosti posameznih revirjev posreduje čuvaj na ribniku (Janez, tel. 051 638 620) . Udeležba na akcijah šteje v kvoto obveznega dela                      

5. sezona na ribniku se prične 16.3.2024.

 

OBVESTILO ČLANOM

11.12.2023

Pozdravljeni,

V zavihku  "Ribolovni režim" je objavljen cenik članskih obveznosti v  RD BRESTANICA-KRŠKO za leto 2024.

Lep pozdrav,

UO RDBK
 

OBVESTILO ČLANOM

07.12.2023

Vse člane in članice, ki želijo obnoviti članstvo v naši družini za naslednje leto obveščam, da bo zamenjava letnih prilog v sredo 26.12.2023 od 16.00-18.00 ter petek 5.1.2024 in petek 12.01.2024 vsakič od 16.00 do 18.00 ure izjemoma ponedeljek 22.1.2024 od 16.00-17.00 v pisarni v ribiškem • domu. Po tem datumu bo možna obnovitev članstva le v opravičenih primerih. Člani, ki bodo plačilo izvršili, vendar ne bodo prevzeli dovolilnico, bodo isto izjemoma prejeli po pošti ali pa jo bo po dogovoru hranil čuvaj na ribniku. Staro dovolilnico je treba poslati po pošti.

S seboj je treba obvezno prinesti staro letno prilogo z izpolnjeno rekapitulacijo ulova in ribolovnih dni. Znamkica za izkaznico je priložena letni dovolilnici. Pogoji so na spletni strani družine (www.rdbrestanica-krsko.si) in na oglasni deski. Obračun izvršenih delovnih ur je upoštevan na osnovi evidence v čuvajski knjigi na ribniku, zato se reklamacije rešujejo ob zamenjavi

Prosimo, da obveznost poravnate izključno s položnico ter dokazilo o plačilu prinesete s seboj ali ga posredujte po E-pošti na RD. Vsi, ki prejmejo nove letne priloge v decembru, lahko uporabljajo nove priloge in se ribolovni dnevi v tem letu ne štejejo v razpoložljive dni za 2023. Stare letne priloge veljajo le do 10.1.2024. Na potrdilu o plačilu mora biti jasno kdo je vplačnik oziroma za koga je plačilo izvršeno.

Veselimo se ponovnega druženja z vami. In želimo dober prijem!

Predsednik: Edi Zidarič l.r.

več obvestil