Obratovalni čas ribnika v Brestanici

10.06.2019

Lovni ribnik št.2 v Mačkovcih je odprt za ribolov naslednje dni v tednu:

četrtek in petek od 13.00 do mraka

sobota in nedelja od 7.00 do mraka

prazniki  od 7.00 do mraka

Uradne ure RD Brestanica-Krško so vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 19.00.

Projekt Povezani s Savo: Dan odprtih vrat naše ribiške družine

07.05.2019

Spoštovani ljubitelji ribolova vljudno vabljeni na dan odprtih vrat Ribiške družine Brestanica-Krško, ki bo v soboto, 18.5.2019, ob 9. uri na ribniku v Brestanici pri ribiškem domu (Gostilna Ribnik Dular). Ogledali si boste lahko razstavo trofejnih rib, se spoznali z našo dejavnostjo, naši člani pa vam bodo predstavili tehnike ribolova na ribniku. Ob dogodku vas vabimo na brezplačno pokušino rib.

Vabljeni tudi na ribolov v torek, 14.5.2019 ter četrtek 16.5.2019, obakrat ob 10. uri na tekmovalni trasi Rožno. Članom RD Brestanica-Krško, ki se boste tega ribolova aktivno udeležili, se prizna članska delovna obveznost. Za ribolov se člani prijavite našemu čuvaju na ribniku.

Dober prijem in na snidenje

Aleš Buršič, predsednik

Seminar Ribolov na sladkih vodah

26.04.2019

Obveščamo vse ribiče in tiste, ki so ribiči po srcu, da bodo organizirani brezplačni seminarji na temo »Ribolov na sladkih vodah (s poudarkom na ribolovu na reki Savi)«. Sklop štirih seminarjev bo izveden v Krškem, v sejni sobi A na Občini Krško, in sicer 10., 11., 17. in 18. maja v času od 17.00 do 21.00 ure.

Na seminarju boste spoznali nekaj o zgodovini sladkovodnega ribištva, normativni urejenosti slovenskega ribištva (zakonodaja), ribiškem upravljanju in organizaciji v ribištvu, ekologiji vod, biologiji rib, gojitvi sladkovodnih rib, spoznali lovne in nelovne ribje vrste v Savi, ribolovni opremi in tehnikah ribolova v celinskih vodah, ipd.

Seminar je namenjen vsem ljubiteljem ribolova in ribištva. Predlagamo, da se ga udeležijo tudi ribiški pripravniki in tudi drugi ribiči, ki še nimajo opravljenega ribiškega izpita ali pa so le tega opravili pred leti.

Seminar se bo tudi štel tudi kot obvezni seminar, brez katerega k ribiškemu izpitu ni možno pristopiti.

Zaradi lažje organizacije predavanj smo dneve predavanj razdelili tudi na posamezne ribiške družine, saj bi radi enakomerno razdelili udeležence čez vsa štiri predavanja. Tako bi predavanja bila razdeljena med posamezne ribiške družine:
- 10. maj – RD Brežice
- 11. maj – RD Brestanica-Krško (kontakt za prijavo na seminar najdete tukaj)
- 17. maj – RD Sevnica
- 18. maj – RD Radeče
Če se udeleženec ne more udeležiti predavanja, ki je predvideno za njihovo ribiško družino, naj pride v drugem njemu bolj ustreznem terminu.
 
Predavanja so seveda namenjena tudi drugim ribiškim družinam, ki niso navedena v zgornjih alinejah.
 
Vodja predavanja je g. Mohor Slatner, RD Brežice

Dober prijem!

Aleš Buršič

Odprtje sezone na ribniku Mačkovci

29.03.2019

Obveščamo vse ribiče, da se s 30. marcem odpre ribolovna sezona na ribniku Mačkovci. 

 

Dober prijem!

Redni zbor članov RD 2019

12.03.2019

Vse članice in člane vljudno vabimo na redni zbor članov naše RD, ki bo v nedeljo, 24.03.2019, s pričetkom ob 8.00 uri v ribiškem domu.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev zbora.
2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije.
3. Poročila:
    - o delu organov upravljanja in gospodarjenju (predsednik)  
    - ­ finančno poročilo (predsednik)
    - poročilo tekmovalne komisije (predsednik TK)
    - poročilo o izvrševanju letnega načrta in statistika sezone (tajnik)
    - poročilo o delu tožilca in disciplinskega sodišča
    - poročilo nadzornega odbora
    - poročilo verifikacijske komisije
    - razprava in sklepanje o poročilih.
4. Poročilo o pripravah na ustanovitev nove ZRD in sklepanje o pridružitvi (osnutek statuta ZRDZP).
5. Predlog, razprava in sprejem sprememb statuta (gradivo sprememb statuta se nahaja tukaj).
6. Obravnava letnega načrta upravljanja, načrta dela in finančnega načrta za leto 2019, razprava in sklepanje.
7. Razno.

Po končanem zasedanju zbora sledi za udeležence malica in prijateljsko druženje.

Skladno z 20. členom Statuta je zbor sklepčen, če je pol ure po predvidenem začetku zbora prisotna vsaj 1/10 članov z volilno pravico, vpisanih v članski imenik za tekoče leto.

V pričakovanju tvoje udeležbe te lepo pozdravljamo in želimo DOBER PRIJEM!

Predsednik RD: Aleš Buršič