Prijetno okolje, ribiški izziv, izvrstna hrana, gostoljubnost ... Vse to znova in znova privablja ljudi k ribnikom v Mačkovcih pri Brestanici ...

več o tem

OBVESTILA

Redni zbor članov RD

17.03.2017

V A B I L O


Vabim vse članice in člane na redni zbor članov naše RD, ki bo v nedeljo, 26.03.2017 s pričetkom ob 8:00 v ribiškem domu.
Predlog dnevnega reda:
1. otvoritev zbora
2. potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overoviteljev zapisnika in verifikacijske komisije ter po potrebi volilne komisije
3. poročila:
    - o delu organov upravljanja in izvrševanju letnega načrta (predsednik)
    - finančno poročilo (računovodkinja)
    - poročilo tekmovalne komisije (predsednik TK)
    - poročilo o delu čuvajske službe in statistika sezone (tajnik)
    - poročilo o delu tožilca in disciplinskega sodišča
    - poročilo nadzornega odbora
    - razprava o poročilih
    - poročilo verifikacijske komisije
    - sklepanje o poročilih
4. volitve namestnikov disciplinskega tožilca, predsednika disciplinskega sodišča in predsednika nadzornega odbora
5. obravnava načrta dela in finančnega načrta za leto 2017, razprava in sklepanje
6. razno

Po končanem zasedanju zbora sledi za  udeležence malica in prijateljsko druženje.

V pričakovanju tvoje udeležbe te lepo pozdravljam in želim DOBER PRIJEM!

Predsednik RD, Aleš Buršič l.r.

več obvestil