Prijetno okolje, ribiški izziv, izvrstna hrana, gostoljubnost ... Vse to znova in znova privablja ljudi k ribnikom v Mačkovcih pri Brestanici ...

več o tem

OBVESTILA

Čestitke našim tekmovalcem

18.03.2018

V naši RD so tako tekmovalne ekipe  kot posamezniki v preteklem letu dosegli odlične rezultate, za kar si zaslužijo čestitke in pohvalo. Posebej velja izpostaviti naša tekmovalca Dejana Petakoviča in Boštjana Rojca, ki sta na podlagi kriterijev za kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije v državnem razredu v letu 2017 dosegla odlične rezultate v LRP in s tem pomembno prispevala k večji prepoznavnosti naše RD ter občine Krško doma in v tujini.

Sprejem športnikov občine Krško za leto 201​7

Vabilo na redni zbor članov RD

11.03.2018

Vabimo vse članice in člane na redni volilni zbor članov, ki bo v nedeljo, 25.3.2018, s pričetkom ob 8:00 v ribiškem domu.

Predlog dnevnega reda:
1.otvoritev zbora, pozdrav častnih članov in gostov
2.potrditev dnevnega reda in predlog za izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev zapisnika  in verifikacijske komisije
3.predlog za izvedbo volitev in podaja poročil o delovanju družine
- poročila o delovanju družine delovanju organov in gospodarjenju  v 2017
- poročilo o finančnem poslovanju v letu 2017 in predlog zaključnega računa
- poročilo o delu čuvajske službe in izvrševanju letnega načrta
- poročilo tekmovalne komisije in kraparske sekcije
- poročilo disciplinskega tožilca in disciplinskega sodišča
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo verifikacijske komisije
- razprava po poročilih in potrditev zaključnega računa ter sklepanje o podelitvi razrešnice organom upravljanja 
4.obravnava predloga za izvolitev organov upravljanja ( UO, NO, disciplinski tožilec, disciplinska komisija), razprava in volitve (Predlog kandidatne liste za organe upravljanja RD Brestanica-Krško​)
5.predstavitev načrta dela, finančnega načrta in letnega načrta 2018 za upravljanje z ribiškim okolišem, razprava in sklepanje o predlogih
6.razno

Po končanem zasedanju prijateljsko druženje z zakusko.
Skladno 20. členom Statuta RD, je zbor sklepčen, če je pol ure po predvidenem začetku zbora prisotna vsaj 1/10 članov z volilno pravico, vpisanih v članski imenik za tekoče leto.

V pričakovanju tvoje udeležbe te lepo pozdravljamo in želimo DOBER PRIJEM!

Predsednik RD, Aleš Buršič l.r.

Obvestilo članom in ostalim ljubiteljem ribolova

10.02.2018

Vse člane in članice ter ostale ljubitelje ribolova, ki bi želeli obnoviti članstvo ali se včlaniti v našo družino obveščamo, da se lahko oglasijo vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu od 17.00 do 19.00 ure v pisarni ribiškega doma.
Dober prijem!
 

Obvestilo članom

14.12.2017

Vse člane in članice, ki želijo obnoviti članstvo v naši družini za naslednje leto obveščam, da bo pobiranje članskih prispevkov in zamenjava letnih prilog v ponedeljek 18.12. in sredo 27.12. 2017 ter ponedeljek 8.1.2018 vsakič od 17.00 do 19.00 ure v pisarni v ribiškem domu.  Po tem datumu bo možna obnovitev članstva le v opravičenih primerih.
S seboj je treba obvezno prinesti staro letno prilogo z izpolnjeno rekapitulacijo ulova in ribolovnih dni ter izkaznico. Za leto 2018 veljajo načeloma enaki pogoji kot za letošnje  leto. Podrobni pogoji so na spletni strani družine (www.rd-brestanica-krsko.si).  
Vljudno vas naprošam, da če je le mogoče, obveznost poravnate s položnico oz. prek spletne banke ter potrdilo o plačilu prinesete s seboj (vzorec položnice). Vsi, ki prejmejo letne priloge v decembru, lahko uporabljajo nove priloge in se ribolovni dnevi v tem letu ne štejejo v razpoložljive dni za 2018.  Stare letne priloge veljajo le do 8.1.2018 za tiste, ki boste plačevali v naslednjem letu. Opozarjamo vse člane, na spremembo cenika neopravljenih ur v naslednjem letu (glej pogoje). Istočasno smo dolžni  opozoriti vse na prepoved ribolova v prepovedanih območjih elektrarn, na kar nas je z že z dopisom opozoril lastnik HE.
Veselim se ponovnega druženja z vami.

Predsednik: Aleš Buršič l.r.

Zaključek ribolovne sezone

23.10.2017

Po sklepu UO bo v nedeljo, 29.10.2017 organiziran tradicionalni zaključek sezone s tekmovanjem v ribolovu s plovcem in nabiranju gob.

Zbor udeležencev tekmovanja bo od 7,30-8,00  na ribniku. Tekmuje se v treh kategorijah: mladi do 20 let, člani in članice od 21-60 let ter članice in člani nad 60 let. Tekmovanje traja 4 ure. Dovoljene vabe: koruza, kostni črv, gliste. Domači tekmovalec z ujeto najtežjo ribo, bo proglašen za ribiškega carja za obdobje 2017-2018.

Nabiralci gob pa se lahko zberejo do 9,00 in nabirajo gobe do končanja ribiškega tekmovanja. Upoštevani bodo jurčki, nabrani v času tekmovanja. Po končanih tekmovanjih bo zakuska za udeležence in častne člane ter razglasitev rezultatov. Zaključek bo v vsakem vremenu.

Udeležba na lastno odgovornost.
V pričakovanju udeležbe želimo DOBER PRIJEM!

 

 

DODATNO OBVESTILO
 Sezona na ribniku se  sicer zaključuje z 31.10.2017, v primeru obdobja lepega vremena se ista podaljša največ za teden dni. Informacija bo objavljena na spletni strani družine.

Člane tudi obveščamo, da je še možno opraviti delovno obveznost na izlovih oziroma po dogovoru z vodjo čuvajske službe. Datumi izlovov bodo objavljeni na spletni strani. Po sklepu UO, bo pri višini članskega prispevka dosledno upoštevano opravljanje obveznega dela, razen izjem, navedenih v pogojih za članstvo v iztekajočem letu.

Pogoji za obnovitev članstva in datumi pobiranja prispevkov bodo objavljeni v novembru na spletni strani družine pod rubriko »obvestila«.

                                                                                                                               Predsednik: Aleš Buršič  

več obvestil